Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.
Der kan være forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at man slås med f.eks. angst, depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. Man kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.

Psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Der kan være mange forskellige årsager til at søge hjælp hos en psykoterapeut.  

Mit faglige fundament tager sit afsæt i gestaltterapien. Gestaltterapi er en uddannelsesretning indenfor psykoterapi og den hviler på et eksistentielt-fænomenologisk livssyn, hvor værdierne lægger op til, at du aktivt forholder dig til dit liv, tager ansvar og altid har et valg.

Vi er alle unikke. Du er dig, og jeg er mig. Jeg er som gestaltterapeut optaget af at være sammen med dig med det, der er her og nu. Sigtet er at hjælpe dig til større indsigt i, hvem du er og hvordan du bærer dig ad med at være det, så du kan finde bedre ind til det, som giver dit liv mening.

Når vi oplever problemer i livet, mærker vi en form for uro eller spændingstilstand. I terapien kan vi undersøge, hvad denne uro handler om; hvad du registrerer og hvordan du forstår det, der sker i dig og i din kontakt med omverdenen. Typisk har vi ubevidste automatiserede og vanemæssige måder at forstå os selv og verden på. For at kunne komme til at leve mest muligt i overensstemmelse med det, som giver vores liv mening, er det hjælpsomt at blive klogere på de bevidste og ubevidste processer, som sker i os.

Jeg er også inspireret af den narrative tilgang.