Jeg hedder Marianne Skibsted, og jeg er privatpraktiserende psykoterapeut og coach. Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har gennem 15 år opnået solid erfaring med at arbejde med børn og familier.

Min store passion er at hjælpe mennesker til at have det godt med at være lige præcis den man er, med alt det, det indebærer. Herunder at vi lærer at rumme og acceptere hele os selv, også bøvlet, besværet, fiaskoerne, de grimme sider, som vi helst ikke vil kendes ved. Ingen er perfekte, vi har alle noget, som vi ikke bryder os om ved os selv, men lærer vi at acceptere de sider eller egenskaber, som vi har det svært med, er vi bedre i stand til at skabe den forandring og udvikling vi ønsker os.

Mange af os kan blive for fortravlet og fanget ind af hverdagens eller livets centrifuge. Vi bliver optaget af, hvordan vi og vores liv og relationer bør være. Med det for øje, glemmer vi at være og at nyde, her og nu. Det er derfor vigtigt for mig at hjælpe dig frem til balancen i dit liv, balancere væren og gøren, så det giver mening for dig.

Vi undersøger sammen hvem du er og hvordan du bærer dig ad med at være det, da jeg tror på at større selvindsigt og selvaccept øger dine muligheder for netop dette. Du fortjener at have det godt med at være den, du er. Du fortjener at opleve og mærke, at du er værdifuld, blot fordi du er. 

Egen-terapi og supervision
Det er vigtigt for mig at kunne tilbyde terapi og coaching af høj kvalitet. For mig betyder dette at være fagligt godt funderet i mine teorier og metoder, og være godt funderet i mig selv og i min egen udviklingsproces. Både som terapeut, men også som menneske. Jeg modtager derfor løbende supervision, går i egen-terapi, og holder mig fagligt opdateret.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Psykoterapeutforeningen skriver:
Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Det skyldes, at staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Derfor er psykoterapeutens medlemskab i dansk psykoterapeutforening et kvalitetsstempel og din garanti for, at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Alle medlemmer har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring. Derfor må de kalde sig Psykoterapeut MPF – den titel er din garanti for, at terapeuten har erfaringen og kompetencerne til at hjælpe dig videre.

Ønsker du nærmere uddybet omkring Psykoterapeutforeningen, se www.dpfo.dk.

Mine uddannelser

  • I juni 2019 færdiggjorde jeg overbygningen på min gestaltuddannelse. Denne består i 1½ års specialisering i Kognitiv terapi, ACT og coaching.
  • I november 2017, Gestaltterapeut fra Essens. Dette er en 2 ½ års psykoterapeutisk uddannelse.
  • I 2011, Narrativ Samtaleterapeut fra DISPUK. Dette er en 3-årig tværfaglig efteruddannelse i narrative samtaler.
  • Uddannet Socialrådgiver i 2003