Unge-coaching

Jeg er en del af Pigepotentiale. Pigepotentiale er et landsdækkende coaching-tilbud til piger, der i en periode har det svært og ikke trives.

I Pigepotentiale oplever vi, at det kan være rigtig svært at være ung. Der er mange forventninger både fra skolen, vennerne, den unge selv og når forventningerne ikke indfries, kan det hos den unge opleves, som om hun ikke er god eller dygtig nok. Måske har hun det sådan, at hun tvivler på sig selv og synes alle andre er dygtigere, og følelsen af tristhed, ensomhed og utilstrækkelighed kan begynde at fylde.

I en sådan situation, kan coaching være en konstruktiv og positiv hjælp til at komme videre. Coaching kan hjælpe den unge til at blive klogere på sig selv og opnå et større selvværd. Pigepotentiales motivation er at styrke den unges selvværd og selvtillid, og hjælpe din datter tilbage til troen på, at hun er god nok lige præcis som hun er.

Ønsker du at vi vide mere om Pigepotentiales arbejde er du meget velkommen til at besøg os på vores hjemmeside http://www.pigepotentiale.dk

Du kan også følge os på FB eller Instagram.